Co to lokaty jak na nich zarabiać

Lokata bankowa, nazywana również depozytem bankowym to produkt inwestycyjny oferowany przez banki i instytucje finansowe 

Rodzaje lokat1 Lokat overnight1 Lokat overnight2 Lokat terminowa3 Lokat rentierska

1 Lokat overnight- to lokata która trwa całą noc, bank blokuje pieniądze na czas nocny, na koleiny dzięn pieniądze mogą być przelane z powrotem na twój rachunek ROR, oprocentowanie jest bardzo niskie ale jest to szybki sposób oszczędzania tym bardziej że powiedzmy jakieś pieniądze ci tylko potrzebne w dzień.

2 Lokat terminowa- to lokata w której składamy depozyt pieniężny na określony czas przeważnie przy określonym oprocentowaniu istotne jest żeby przy wyborze takiej lokaty zwrócić uwagę na toczy będziemy mogli wypłacić pieniądze przed terminem a także co jest istotne czy nie tracimy zysku z lokaty przy wcześniejszym wypłaceniu środków 

3 Lokat rent…

Czytaj więcej o Co to lokaty jak na nich zarabiać
  • 0

kilka pojęć bankowy

Oto kilka pojęć bankowy które myślę że znajomość wam się przyda a także pomoże w uniknięciu pomyłki oraz zapewni jakiś poziom wiedzy, to jest kilka moimi zdanie najjawniejszych i najmniej rozumianych. 

A’vista- Na każde żądanie. 

Bankomat- Automatyczny kasjer, wyspecjalizowany komputer służący do wpłacania gotówki oraz jej wpłacania.

Asygnata- Dokument księgowy, często używany w banku, będący podstawą do pobrania pieniędzy.

ATM- bankomat automatyczny kasjer.

Bilans – zestawienie aktywów pasywów sporządzone na pewną określoną datę.Oddane przechowania.

Debet- Ujemne saldo rachunku depozytowego . Przekraczające stan rachunku. 

Ekspozytura- Placówka bankowa. 

In blanco- Dokument nie zawierający istotnych danych, kwoty, daty ważności, danych personalnych.

Monit- Wezwanie do zapłaty. 

Prolongata- Przedłużenie, odłożenie spłaty części lub cało…

Czytaj więcej o kilka pojęć bankowy
  • 0

Rodzaje renty z tytułu

Renta jest to długoterminowe świadczenie pieniężne realizowane zfunduszów ubezpieczeniowych, składające się wraz zeświadczeniami w naturze na system zabezpieczenia emerytalnego pracowników i ich rodzin.W Polsce istnieją 3 rodzaje tego typu świadczeń -1) Emerytura-Zwana dawniej rentą starczą – świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starsze lata dla osób w odpowiednim do tego wieku

2) Renta inwalidzka-Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy wymaga spełnienia warunkowtrzeba być ubezpieczonym niezdolnym do pracy, odpowiedni okres składkowy,

3) Renta rodzinna- To świadczenie, które może otrzymać uprawniony członek rodziny po śmierci osoby

Wyróżniamy Ze względu na okres trwania

1) Renta stała - przysługuje osobie, której niezdolność do pracy została uznana za trwałą.2) Renta okresowa - jeśli niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Przysługuje ona przez okres wskazany …

Czytaj więcej o Rodzaje renty z tytułu
  • 0

jak wybrać dobrą ofertę pracy za granicą

Zagraniczne wyjazdy zarobkowe popularną formą dochodu dla ludzi z różnych kraju.Wysokie stawki godzinowe oraz ożnego typu umowy spowodują , że coraz więcej Polaków rozważa pracę za granicą i decyduje się ją podjąć.Szukanie nowego pracodawcy można zacząć w docelowym miejscu pracy za granicą, ale nie daje nam to nigy 100% szansy na powodzenie, oprócz tego wiąże się to z ryzykiem: poniesienia kosztów i brakiem zatrudnienia, a nawet natknięcia się na nieuczciwe firmy wykorzystujące obcokrajowców.Z pewnością jest bezpieczniejszym sposobem szukania pracy poza granicami kraju jest skorzystanie z usług agencji pracy oraz pośredników.Jakie agencję wybrać?W Polsce funkcjonuje kilka rodzajów tego typu firm oraz pojawiają się nowe. Różnią się one między sobą obowiązkami i uprawnieniami a także wachlarzem ofert,Na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wyróżniamy:Agencje pośrednictwa pracy - zajmują się pośrednictwem pracy n…

Czytaj więcej o jak wybrać dobrą ofertę pracy za granicą
  • 0

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop…..?

Jednym z praw przysługujących pracownikowi( osobie zatrudnionej na umowę o pracę ) czyli osobie która pracuje już od jakiegoś czasu  , jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z prawem, w roku kalendarzowym pracownikowi  należy się 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. 20 dni urlopu przysługuje, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,natomiast  26 dni - gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.Urlop powinien być wykorzystywany . Nie można z niego zrezygnować ani przekazać go innemu pracownikowi( lub odsprzedać ,Urlopu udziela się w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.Jeśli pracownik w okresie zatrudnienia nie wykorzysta w całości lub części przysługującego mu urlopu, pracodawca w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy będzie obowiązany wypłacić pracownikowi z tego tytułu ekwiwalent pieniężny

Czytaj więcej o Ekwiwalent za niewykorzystany urlop…..?
  • 0

Różnice między umową o prace a zlecenie

porównajcie sobie pod punkty 1-1 2-2 itd i sami ocenić co wam się lepiej opłaca

Umowa o pracę

1) Wynagrodzenie minimalne ma zastosowanie jeżeli pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy

2) Urlop chorobowy/ l4 przysługuje

3) Zasiłek chorobowy pracownik nabywa prawo do zasiłku po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego

4) Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100 % wynagrodzenia

5) Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje

6) BHP – w zakładzie pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy

7) Urlop macierzyński pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop macierzyński

8) Urlop bezpłatny pracodawca może udzielić bezpłatnego urlopu na pisemny wniosek pracownika. Pracownik nadal podlega ubezpieczeniu społecznemu

9) Dni na poszukiwanie pracy pracown…

Czytaj więcej o Różnice między umową o prace a zlecenie
  • 0

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem art. 188

Pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługują więc 2 dni wolne w ciągu roku kalendarzowego, z zachowaniemprawa do wynagrodzenia i niezależnie od indywidualnego wymiaru urlopu.

Z prawa tego może skorzystać zarówno ojciec, jak i matka, ale nie w tym samym terminie.Jednak każdy z rodziców może je wykorzystać jednorazowo lub każde z nich po jednym dniu. Nie trzeba przy tym podawać dokładnej przyczyny nieobecności w pracy.Prawo do dwóch dni zwolnienia przysługuje także w przypadku, gdy tylko matka lub ojciec jest zatrudniony. niezależnie cz sprawujesz opiekę nad dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym adoptowanym oraz dzieckiem przyjętym na wychowaniu w ramach rodziny zastępczej.

Czytaj więcej o Dni wolne na opiekę nad dzieckiem art. 188
  • 0

Za święto wypadające w sobotę

mamy dzień do obioru w tygodniuZgodnie z obecnym brzmieniem art. 130 §2 Kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że w takim przypadku pracodawca ma obowiązek przyznać pracownikowi dodatkowy wolny dzień za sobotę ale tylko wtedy kiedy pracuje na etacie czyli jest związany z pracodawcą umową o pracę

Czytaj więcej o Za święto wypadające w sobotę
  • 0