Polityka prywatności

Podziel się w mediach

Grupa Wrzucam.pl, właściciel serwisu Wrzucam.pl,  dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

 1. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów, wykorzystywanych do zarządzania usługami.

Konto niepotwierdzone – konto techniczne utworzone po otrzymaniu przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego lub dokonaniu Uwierzytelnienia i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu lub w określonych przypadkach zaaplikowaniu na ofertę pracy bez potwierdzenia założenia Konta. Usługodawca utrzymuje Konto niepotwierdzone do czasu potwierdzenia założenia Konta, w każdym jednak przypadku nie dłużej niż przez okres 60 dni.

Nasi klienci – klienci Grupy Wrzucam.pl, którym grupa świadczy usługi reklamowe, to znaczy usługi dostarczania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług takich podmiotów do Użytkowników.

Pracodawcy – pracodawcy lub agencje doradztwa personalnego, którzy publikują ogłoszenia o pracę w naszych Serwisach lub korzystają z innych naszych usług.

Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności, w tym dokumentów Użytkownika (np. CV).

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych przez Grupę Wrzucam.pl

Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Grupę Wrzucam.pl w Serwisach, które nie wymagają założenia Konta.

Ty, Twój – odpowiednio Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany.

W Polityce Prywatności używamy także nazw poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (np. Rekomendowane oferty pracy), które zostały zdefiniowane i szczegółowo opisane w Regulaminie.

 1. KTO JEST ADMINISTRATOERM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Grupa Wrzucam.pl jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

    a) za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub

    b) drogą e-mailową na adres biurowrzucam.pl@gmail.com

 1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisach

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do Serwisów, to znaczy adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Jeżeli rejestrujesz się do Serwisów za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Facebook Connect), zbieramy także Twoje imię i nazwisko.

W przypadku utworzenia Konta niepotwierdzonego przetwarzamy Twoje dane osobowe (m.in. adres e-mail) także w celu wysyłania komunikatów przypominających o konieczności potwierdzenia założenia Konta.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Badanie Twojej satysfakcji

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres e-mail oraz informację o dacie wysłanej aplikacji na ofertę pracy, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

 1. W JAKI SPOSÓB OCENIAMY TWOJE ZAINTERESOWANIA I PREFERENCJE

Nasz Serwis ma na celu jak najlepsze dopasowanie ofert pracy oraz wszelkich komunikatów marketingowych do Twoich zainteresowań i preferencji (profilowanie). W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji poniżej opisujemy kiedy stosujemy profilowanie i na czym ono polega.

Pomoc w uzupełnianiu Profilu i zachęcanie do skorzystania z innych usług

Aby pomóc Ci jak najlepiej wypełnić Profil i dostosować inne nasze usługi do Twoich potrzeb, udostępniamy dla Użytkowników dedykowane formularze lub inne aplikacje, gdzie Użytkownik może podać określone dane i preferencje, abyśmy mogli podpowiedzieć mu jak wypełnić Profil czy zachęcić go do skorzystania z innych naszych usług (m.in. Udostępniania Profilu).

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta, w dedykowanych formularzach wprowadzających w usługi Pracuj.pl, dane podane w dokumentach zapisanych przez Ciebie w Koncie (w szczególności dane zawarte w Twoim CV), jak również dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies, w szczególności informacje o wysłanych aplikacjach na oferty pracy i odsłony formularza aplikowania niezakończone wysłaniem aplikacji.

Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu zawodowego, odpowiadającego Twoim umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom. Następnie na podstawie tak stworzonego profilu zawodowego podpowiadamy Ci jak najlepiej uzupełnić Profil i zachęcamy do skorzystania z innych naszych usług.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwianiu Użytkownikom wypełniania Profilu i zachęcaniu ich do skorzystania z innych naszych usług.

Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że przetwarzanie danych we wskazanych celach nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.

Rekomendowane oferty pracy

Rodzaj usług. Rekomendowane oferty pracy to specjalny, indywidualny raport o ofertach pracy publikowanych w Serwisie. Rekomendowane oferty pracy są dla Ciebie prezentowane w Serwisie przed i po zalogowaniu, jak również w formie powiadomień w aplikacji mobilnej i w przeglądarce internetowej oraz przesyłane na podany przez Ciebie adres e-mail.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta, przy uzupełnianiu Profilu oraz dane podane w dokumentach zapisanych przez Ciebie w Koncie (w szczególności dane zawarte w Twoim CV), jak również dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies, w szczególności informacje o wysłanych aplikacjach na oferty pracy i odsłony formularza aplikowania niezakończone wysłaniem aplikacji.

Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu zawodowego, odpowiadającego Twoim umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom. Następnie na podstawie tak stworzonego profilu zawodowego wybieramy i przedstawiamy Ci najlepiej do Ciebie pasujące oferty pracy.

Podstawa prawna. Realizacja funkcjonalności Rekomendowanych ofert pracy w ramach wykonania usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Udostępnianie Profilu

Rodzaj usług. Zgodnie z Regulaminem możemy świadczyć dla Ciebie usługę Udostępniania Profilu w następujący sposób:

 1. udostępniać Twój Profil Pracodawcom w oparciu o stworzony przez nas automatycznie Twój profil zawodowy. Stworzony przez nas profil zawodowy porównamy z oczekiwaniami Pracodawców tak, abyśmy mogli udostępnić go tym Pracodawcom, którzy publikują według nas najlepiej do Ciebie dopasowane oferty pracy (Automatyczne Dopasowanie);
 2. CO SIĘ DZIEJE Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI, GDY APLIKUJESZ NA OFERTY PRACY

W przypadku, gdy korzystasz z Usługi Aplikowanie na oferty pracy przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: adres e-mail oraz dane zawarte w formularzu aplikacyjnym, dla celów prowadzenia statystyk oraz mierzenia ruchu w naszym Serwisie. Ponadto wymagamy od Ciebie podania adresu e-mail w celu skierowania Cię na odpowiedni ekran w naszym Serwisie (logowania lub rejestracji) i umożliwienia Ci jak najszybszego przesłania oferty pracy do pracodawcy.

Nie przetwarzamy danych osobowych zawartych w Twoim CV, formularzu aplikacyjnym czy innych dokumentach zamieszczonych przez Ciebie w Koncie, dla celów prowadzenia rekrutacji. W tym zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na polecenie pracodawcy, który zamieścił daną ofertę pracy. Pośredniczymy jedynie w wymianie danych osobowych pomiędzy Tobą a pracodawcą i nie jesteśmy administratorem tych danych.

 • KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

Pracodawcy

Udostępniamy Twoje dane osobowe Pracodawcom korzystającym z naszych Serwisów.

Do udostępnienia danych osobowych dochodzi w przypadku korzystania z usługi Udostępniania Profilu. Pracodawcy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom (są odrębnymi administratorami Twoich danych osobowych). W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.

Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzą badania statystyczne.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 • JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Dane zebrane w ramach świadczenia usługi Konta. Dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

Dane zebrane w ramach Konta niepotwierdzonego. Dane osobowe zebrane w związku z utworzeniem Konta niepotwierdzonego przetwarzamy przez okres 60 dni od dnia przesłania linku aktywacyjnego do potwierdzenia założenia Konta lub przesłania aplikacji na ofertę pracy bez potwierdzenia Konta zgodnie z Regulaminem. Po tym czasie Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane.

Dane zebrane za pomocą plików cookies. Dane osobowe Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych zawarte w plikach cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

Dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Gdy podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (poza przetwarzaniem w celach marketingowych), np. w celu świadczenia określonych usług/ich rozwoju czy prowadzenia statystyk, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu uznania przez nas za skuteczny zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych do tych celów.

 • JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów oraz ułatwieniem korzystania z Serwisów, a także badaniem satysfakcji.

Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;

e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikowania, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 1. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

 • W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES

Świadczenie żądanych przez Ciebie usług (niezbędne pliki cookies)

Używamy własnych plików cookies w celu umożliwienia Ci zalogowania się do swojego Konta, dostępu do usług Serwisu przeznaczonych jedynie dla zalogowanych Użytkowników oraz umożliwienia Ci płynnej nawigacji na stronach i podstronach Serwisów bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania.

Optymalizacja korzystania z Serwisów (niezbędne i analityczne cookies)

Używamy własnych plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody korzystania z Serwisów, w tym w celu ograniczania ilości emisji pojawiających się powiadomień (o aktualizacji regulaminu, wykorzystywaniu plików cookies oraz o dostępności przewodnika po Serwisie). Używany plików cookies także aby sprawdzić bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz w celu zapamiętania Twoich preferencji.

Statystyka wyświetleń stron i podstron Serwisów (analityczne cookies)

Używamy plików cookies naszych partnerów (np. Google Analytics, Hotjar) w celu liczenia wizyt w Serwisach, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisu lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Serwisów oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług.

Śledzenie aktywności w Serwisach (analityczne cookies)

Używamy własnych plików cookies w celu Twojej identyfikacji na potrzeby analizy Twojej aktywności w Serwisach, określenia jakie czynności podejmowałeś na stronach Serwisów, w szczególności które oferty pracy wyświetlałeś i na które z nich aplikowałeś. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam lepiej dopasować rekomendowane oferty pracy oraz komunikaty marketingowe do Twoich preferencji i zainteresowań.

Wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich preferencji (reklamowe cookies)

Nasze pliki cookies oraz pliki cookies naszych partnerów (np. Google Adwords, Criteo, RTB House) są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketignowych docierających z naszymi komunikatami marketingowymi do Ciebie, jeżeli odwiedzałeś wcześniej nasze Serwisy. Te pliki cookies pamiętają, że odwiedziłeś nasze Serwisy i jakie aktywności wykonałeś w naszych Serwisach. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do naszych partnerów (dostawców zewnętrznych).

Za pośrednictwem naszych plików cookies oraz naszych partnerów mogą być rejestrowane i przechowywane następujące informacje o Tobie:

 1. dane dotyczące Twojego urządzenia (m.in. ID urządzenia, adres MAC, adres IP, system operacyjny, ustawienia urządzenia, w szczególności ustawiony język, rozdzielczość ekranu, rodzaj przeglądarki internetowej),
 2. dane dotyczące Twoich wizyt w naszych Serwisach (m.in. czas i długość wizyty, odwiedzane podstrony w naszych Serwisach, dane dotyczące wyszukiwania),
 3.  dane dotyczące Twojej lokalizacji (jeżeli wyrazisz na to zgodę),
 4. informacje o reklamach, które obejrzałeś, w tym informacje o linkach, w które kliknąłeś.
 5. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.