Dni wolne na opiekę nad dzieckiem art. 188

Podziel się w mediach

Pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługują więc 2 dni wolne w ciągu roku kalendarzowego, z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia i niezależnie od indywidualnego wymiaru urlopu.

Z prawa tego może skorzystać zarówno ojciec, jak i matka, ale nie w tym samym terminie.
Jednak każdy z rodziców może je wykorzystać jednorazowo lub każde z nich po jednym dniu. Nie trzeba przy tym podawać dokładnej przyczyny nieobecności w pracy.
Prawo do dwóch dni zwolnienia przysługuje także w przypadku, gdy tylko matka lub ojciec jest zatrudniony. niezależnie cz sprawujesz opiekę nad dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym adoptowanym oraz dzieckiem przyjętym na wychowaniu w ramach rodziny zastępczej.

13 kwietnia, 2021 2:40 pm

wyświetleń: 60, dzisiaj: 1