Ekwiwalent za niewykorzystany urlop…..?

Podziel się w mediach

Jednym z praw przysługujących pracownikowi( osobie zatrudnionej na umowę o pracę ) czyli osobie która pracuje już od jakiegoś czasu  , jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z prawem, w roku kalendarzowym pracownikowi  należy się 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. 20 dni urlopu przysługuje, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,natomiast  26 dni – gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Urlop powinien być wykorzystywany . Nie można z niego zrezygnować ani przekazać go innemu pracownikowi( lub odsprzedać ,Urlopu udziela się w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
Jeśli pracownik w okresie zatrudnienia nie wykorzysta w całości lub części przysługującego mu urlopu, pracodawca w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy będzie obowiązany wypłacić pracownikowi z tego tytułu ekwiwalent pieniężny

13 kwietnia, 2021 2:42 pm

wyświetleń: 93, dzisiaj: 1