kilka pojęć bankowy

Podziel się w mediach

Oto kilka pojęć bankowy które myślę że znajomość wam się przyda a także pomoże w uniknięciu pomyłki oraz zapewni jakiś poziom wiedzy, to jest kilka moimi zdanie najjawniejszych i najmniej rozumianych. 

A’vista- Na każde żądanie. 

Bankomat- Automatyczny kasjer, wyspecjalizowany komputer służący do wpłacania gotówki oraz jej wpłacania.

Asygnata- Dokument księgowy, często używany w banku, będący podstawą do pobrania pieniędzy.

ATM- bankomat automatyczny kasjer.

Bilans – zestawienie aktywów pasywów sporządzone na pewną określoną datę.
Oddane przechowania.

Debet- Ujemne saldo rachunku depozytowego . Przekraczające stan rachunku. 

Ekspozytura- Placówka bankowa. 

In blanco- Dokument nie zawierający istotnych danych, kwoty, daty ważności, danych personalnych.

Monit- Wezwanie do zapłaty. 

Prolongata- Przedłużenie, odłożenie spłaty części lub całości Zobowiązania na określony czas .

Storno- Anulowanie błędnego zapisu księgowego.

13 kwietnia, 2021 2:46 pm

wyświetleń: 122, dzisiaj: 0