Rodzaje renty z tytułu

Podziel się w mediach

Renta jest to długoterminowe świadczenie pieniężne realizowane z
funduszów ubezpieczeniowych, składające się wraz ze
świadczeniami w naturze na system zabezpieczenia emerytalnego 
pracowników i ich rodzin.W Polsce istnieją 3 rodzaje tego typu świadczeń -1) Emerytura
-Zwana dawniej rentą starczą – świadczenie pieniężne mające służyć jako 
zabezpieczenie bytu na starsze lata dla osób w odpowiednim do tego wieku

2) Renta inwalidzka
-Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy wymaga spełnienia warunkow
trzeba być ubezpieczonym niezdolnym do pracy, odpowiedni okres składkowy,

3) Renta rodzinna
– To świadczenie, które może otrzymać uprawniony członek 
rodziny po śmierci osoby

Wyróżniamy Ze względu na okres trwania

1) Renta stała – przysługuje osobie, której niezdolność do pracy została uznana za trwałą.2) Renta okresowa – jeśli niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Przysługuje ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego.Ze względu na rodzaj są renty:

1) Renta szkoleniowa2) Renty rodzinne3) Renty z tytułu niezdolności do pracy4) Renta z tytułu niezdolności do pracy- dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

5) Renta uczniowska6) Renta socjalna

13 kwietnia, 2021 2:44 pm

wyświetleń: 114, dzisiaj: 1