Za święto wypadające w sobotę

Podziel się w mediach

mamy dzień do obioru w tygodniu
Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 130 §2 Kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że w takim przypadku pracodawca ma obowiązek przyznać pracownikowi dodatkowy wolny dzień za sobotę ale tylko wtedy kiedy pracuje na etacie czyli jest związany z pracodawcą umową o pracę

13 kwietnia, 2021 2:38 pm

wyświetleń: 55, dzisiaj: 1